Aktualności

O Akademii

Zajęcia

Program nauczania

Wydarzenia

Plan dnia

Galeria

Nasze akcje

Druki

KontaktNasze placówki

Centrum Edukacyjne

Przedszkole Motylek

Żłobek Delfinek

Zapisy do Akademii Przedszkolaka na nowy rok szkolny 2017/2018

Nabór do Akademii Przedszkolaka na nowy rok szkolny rozpoczyna się 1 marca i trwa do 28 kwietnia.

 

Rodzic składa kartę zgłoszenia dziecka

W celu zgłoszenia dziecka należy wypełnić druk zgłoszenia włacznie z nr PESEL- do pobrania w dziale druki. (Druk zgłoszenia do Akademii rok 2017/2018). Wypełniony druk zostawiamy u wychowawcy w Akademii lub w sekretariacie Przedszkola Motylek ul. Słowackiego 2.

Rodzice dzieci, które obecnie korzystają z placówki składają deklarację pozostania do dnia 31 marca 2017 r. - po tym terminie składają kartę zgłoszenia i biorą udział w rekrutacji według zasad dla wszystkich.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Przedszkola Motylek tel. 59 72 68 100 oraz wychowawca grupy w Akademii Przedszkolak tel. 59 84 43 219

Przyjmujemy dzieci według zasad:
1.Dzieci, które uczęszczają do naszych innych placówek i chcą kontynuować pobyt w Akademii Przedszkolaka
3. Rodzeństwo naszych obecnych podopiecznych i naszych absolwentów.
4. Dzieci w wieku przedszkolnym, 4 i 3 – latki
5. Według kolejności zgłoszeń – decyduje data wpływu wniosku do placówki

Dzieci niepełnosprawne, które maja orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczna są przyjmowane do grupy w ramach wolnych miejsc dla dzieci niepełnosprawnych.

W ciągu trwania roku szkolnego do przedszkola przyjmowane są nowe dzieci w ramach posiadanych wolnych miejsc. Rodzice również zobowiązani są do składania podań w celu oczekiwana na wolne miejsce czyli aby dziecko zostało zapisane na listę rezerwową.

Przyjmujemy do przedszkola dzieci, które w dniu przyjęcia ukończyły 2,5 roku.

Młodsze zapraszamy do żłobka

Nabór do innych naszych placówek odbywa się na tych samych zasadach.

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ AKADEMII PRZEDSZKOLAKA NA FACEBOOKU

Szanowni Rodzice

Uruchomiona została strona placówki na Facebooku.

Nasz facebook

Strona internetowa Akademii zawiera informacje o placówce, natomiast wszystkie bieżące wydarzenia będa publikowane na facebooku.

Zapraszamy do polubienia i odwiedzin.

 

szablony stron www: www.atcsites.com