Aktualności

O Akademii

Zajęcia

Program nauczania

Wydarzenia

Plan dnia

Galeria

Nasze akcje

Druki

KontaktNasze placówki

Centrum Edukacyjne

Przedszkole Motylek

Żłobek Delfinek

Programy realizowane w danym roku szkolnym

Tytuł programu

Autor,Wydawnictwo

W kręgu zabawy

Karty pracy " Kuferek czterolatka"

Jadwiga Pytlarczyk

Wydawnictwo Juka

"Program nauczania j. angielskiego. Kurs dla początkujących. Grupy przedszkolne i zerówka"

Wydawnictwo Express Publishing

O Programie wychowania przedszkolnego:


"W kręgu zabawy" - Program wychowania przedszkolnego 

Program zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które  powinny być realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwinięcie celów kształcenia i wychowania ze wskazaniem konkretnych umiejętności dzieci tworzą w programie tematykę materiału edukacyjnego.
Treści programowe zostały podzielone na następujące obszary:

 1. Edukacja zdrowotna
 2. Edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości
 3. Edukacja społeczna i otoczenie techniczne
 4. Edukacja językowa
 5. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
 6. Edukacja matematyczna
 7. Edukacja artystyczna

W obszary te wpisane zostały treści dotyczące rozwoju procesów poznawczych. Autorka słusznie uznała, iż prawidłowy rozwój procesów poznawczych decyduje o osiąganiu przez dziecko zamierzonych umiejętności w poszczególnych obszarach edukacyjnych oraz wpływa na  powodzenie w nauce szkolnej i prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.
W każdym obszarze programu autorka umieściła istotne informacje o rozwoju dziecka, wskazała cel przedstawianego obszaru, zamieściła także wskazówki metodyczne dotyczące sposobów realizacji odpowiednich zagadnień.
     Na uznanie zasługuje zamieszczenie w programie informacji o relacji pomiędzy treściami programowymi danych obszarów a podstawą programową. Jest to cenna wskazówka dla nauczyciela, który pracując  z wybranym programem jest zobowiązany do znajomości treści podstawy programowej.
W programie „W kręgu zabawy” autorka podzieliła materiał edukacyjny na trzy poziomy, odnosząc się do możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym. Kolejne poziomy wyznaczają stopień trudności. Taki układ spiralny odpowiada specyfice rozwoju dziecka, które potrzebuje niejednokrotnie powrotu do treści wcześniej poznawanych. Nauczyciel poznając dzieci powinien wybrać treści dobierając je do ich możliwości rozwojowych
Zgodnie z intencją autorki realizacja treści z I i II poziomu jest gwarancją nabycia umiejętności i wiadomości przewidzianych dla dziecka kończącego przedszkole i rozpoczynającego edukację w szkole podstawowej.

O Programie z języka angielskiego:


 Program z języka angielskiego  "Program nauczania j. angielskiego. Kurs dla początkujących. Grupy przedszkolne i zerówka"  umożliwia dzieciom:


- osłuchanie się z językiem angielskim


- wypracowanie gotowości do rozwijania kompetencji komunikacyjnej kształtowanej w pełni na następnym etapie edukacyjnym w szkole

 

- kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego i stwarzanie sytuacji sprzyjającej odkrywaniu świata

 

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • uwrażliwienie dzieci na język angielski
 • wypracowanie gotowości do rozwijania kompetencji komunikacyjnej kształtowanej w pełni na następnym etapie edukacyjnym w szkole
 • kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego i stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata
 • kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu dziecka poprzez wspieranie dziecka w jego wysiłkach budując wiarę w umiejętności, wzmacniając poczucie własnej wartości

SYTUACJE I FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

 • witanie się
 • przedstawianie siebie i innych
 • wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań
 • przedstawianie swoich umiejętności
 • przedstawianie swojej rodziny
 • opisywanie cech przedmiotów (wielkość, kolor, kształt)
 • określanie posiadania i przynależności
 • nazywanie i opisywanie zabawek
 • nazywanie i opisywanie zwierząt
 • nazywanie produktów żywnościowych i posiłków
 • opisywanie codziennych czynności
 • nazywanie pomieszczeń w domu
 • opisywanie pogody
 • nazywanie ubioru
 • nazywanie i opisywanie świąt i zwyczajów
 • składanie życzeń świątecznych i okolicznościowych

Inne programy

  


szablony stron www: www.atcsites.com