Aktualności

O Akademii

Zajęcia

Program nauczania

Wydarzenia

Plan dnia

Galeria

Nasze akcje

Druki

KontaktNasze placówki

Centrum Edukacyjne

Przedszkole Motylek

Żłobek Delfinek

Codzienne zajęcia edukacyjne w naszym przedszkolu

Realizacja podstawy programowej

Dzieci codziennie biorą udział w zajęciach edukacyjnych wynikajacych z realizacji podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzi wychowawca grupy Pani mgr Alicja Paszkiewicz.

 

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia Nazwisko i imię nauczycielki Godziny pracy w poszczególne dni tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
J. angielski mgr Marzena Zblewska         11.45 -12.15
Terapia logopedyczna mgr Joanna Dzwonkowska - Gurdak   10.45 -11.15      
Rytmika mgr Justyna Miszczak 10.40 -11.10        
Klub Wiewiórki mgr Alicja Paszkiewicz     12.00 -12.30    
Bajkoterapia mgr Alicja Paszkiewicz       12.00 -12.30  
Realizacja programów dodatkowych mgr Alicja Paszkiewicz 12.00 -12.30        

"Bajkoterapia"

Czytanie dziecku jest skuteczną metodą wychowania wrażliwego człowieka, myślącego samodzielnie, z bogatą wyobraźnią, umiejącego radzić sobie w życiu dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom. Niestety kontakt z żywym słowem został zastąpiony "szklanym ekranem" (obraz), w wyniku czego dzieci coraz gorzej posługują się językiem, ich słownictwo jest uboższe, wyobraźnia mało rozwinięta. Dzieci nie umieją radzić sobie w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych (irracjonalne lęki, pierwsze dni w przedszkolu itp.), nie znają słów określających ich przeżycia, nie potrafią zwrócić się do dorosłego o pomoc i przez to łatwo mogą wpaść w pułapkę własnych negatywnych emocji i braku akceptacji ze strony otoczenia.

W takich właśnie sytuacjach ważną rolę odgrywa bajkoterapia, czyli terapia przez bajkę, baśń. Baśń i bajka to dwa gatunki literackie, które odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju osobowości dziecka.

W utworach tych bohaterowie posiadają cechy pozytywne lub negatywne oraz przedstawiają skutki tych zachowań. Bajka posiada morał bardzo jasno i czytelnie przedstawiający pouczenie. Dziecko uczy się rozróżniać dobro od zła i poznaje zasady pozytywnego, jak i negatywnego zachowania, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju sfery poznawczej dziecka. Bajki i baśnie dają nadzieję, że nawet ktoś słabszy może zwyciężyć, jeśli tylko stawi czoło przeciwnościom. Skłaniają do rezygnacji z dziecięcej potrzeby zależności, dają poczucie bezpieczeństwa. Kształtują cechy społeczne, to jest umiejętność współżycia i współdziałania z ludźmi, przyrodą, otaczania opieką słabszych. Wyrabiają poczucie odpowiedzialności, zaufania, przywiązania i szacunku dla dorosłych. Bajki kształcą i stymulują rozwój wyobraźni, wpływając na procesy intelektualne, jak i na emocjonalne.

W Akademii Przedszkolaka w każdy czwartek odbywają się zajęcia z bajkoterapii.

  

"Zajęcia z języka angielskiegoa"

Naukę języków obcych powinno rozpoczynać się jak najwcześniej. Wynika to z faktu, iż dziecięcy umysł jest w tym okresie najbardziej chłonny, a narząd mowy jest jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania słów w obcym języku.

W czasie zabaw i często powtarzanych ćwiczeń w języku angielskim nazwy ludzi, zwierząt,  przedmiotów i kolorów stają się zrozumiałe i łatwe do powtórzenia...

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je Pani mgr Marzena Zblewska.

"Rytmika"

Zabawy z muzyką doskonale rozbudzają wyobraźnię dzieci, ich aktywność oraz umiejętność koncentracji. Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne dla całego rozwoju dziecka. Jednocześnie dziecko kształtuje je w atmosferze dobrej zabawy i radości.
Wykorzystanie śpiewu, ruchu oraz tańca daje dziecku możliwość przeżycia różnych emocji, jednocześnie ucząc je prostych zasad muzyki (tempo, dynamika). Dziecko uczy się też poprawnej artykulacji i ćwiczy głos. Dzięki zajęciom rytmicznym dziecko może wyrazić swoją ekspresję ruchową, równocześnie ćwicząc dużą motorykę, koordynację i pamięć ruchową.
Podczas zajęć dzieci  mają okazję poznać nowe piosenki i tańce. Rytmika jest ulubionym zajęciem dzieci.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je Pani mgr Justyna Miszczak.

  

  

 

"Klub Wiewiórki"

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je wychowawca grupy Pani mgr Alicja Paszkiewicz.

 

"Zajęcia ekologiczne"

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je wychowawca grupy Pani mgr Alicja Paszkiewicz.

 

"Realizacja dodatkowych programów edukacyjnych"

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je wychowawca grupy Pani mgr Alicja Paszkiewicz.

 

Zajęcia specjalistyczne

" Zajęcia z logopedą"

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa.

Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je logopeda Pani mgr Joanna Dzwonkowska-Gurdak.

        Zabawy i ćwiczenia ze słomką... to jest to co dzieci lubią najbardziej.

  

  

  

  

 

" Zajęcia z pedagogiem - specjalistą wczesnego wspomagania dzieci"

 

Zajęcia te odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to szeroko zakreślona pomoc, ukierunkowana na usprawnienie funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju we wszystkich sferach jego życia.

Wczesne wspomaganie ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka, ale często zapobiegać jego pogorszeniu się.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je pedagog Pani mgr Lucyna Monikowska.

 

" Zajęcia z tyflopedagogiem"

Dzieci z wadami wzroku na terenie naszego przedszkola korzystają z zajęć z tyflopedagogiem. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia jest dostarczeni przez rodziców opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka ze wskazaniem zajęć tyflopedagogicznych lub orzeczenia PPP wydanego z uwagi na niedowidzenie / wadę wzroku. Dla małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem, słabo widzącego, czy niewidomego świat może wydawać się wielkim chaosem i to, jak się w nim odnajdzie, zależy w dużej mierze od otaczających go dorosłych, którzy przybliżają mu ten świat.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je dyrektor placówki Pani mgr Katarzyna Stosik.

  

  

  

Jest też czas na dowolne zabawy dzieci

Zabawy według zainteresowań dzieci. Najczęściej dziewczynki wybierają " kącik lalek", "sklep", a chłopcy "kącik samochodów" i "kącik klocków". Czasem trzeba trochę poczekać na atrakcyjną zabawkę, bo najpierw bawi się ten, kto pierwszy wziął tę zabawkę z półki. Po skończonej zabawie dzieci odkładają zabawki na miejsce - dbają o porządek w sali.

  

  

oraz na wyrównywanie braków i rozwijanie umiejetności i zdolności dzieci.

szablony stron www: www.atcsites.com