Codzienna opieka

Nasz żłobek świadczy usługę opieki nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat. Istnieje możliwość przeniesienia dziecka, które skończyło 3 lata w trakcie roku szkolnego do naszego przedszkola Motylek. Dziecko może jednak pozostać w żłobku do zakończenia roku szkolnego. Placówka pracuje od godz. 6.30 do godz. 16.00 przez cały rok szkolny. W okresie wakacji opieka nad dziećmi sprawowana jest w żłobku Delfinek lub w ramach dyżuru w naszych innych wyznaczonych placówkach tj. w przedszkolu Motylek lub w Akademi Przedszkolaka.

Zajęcia edukacyjne

W naszym żłobku codziennie prowadzone sa zajęcia edukacyjne, w trakcie których dzieci uczą się podstawowych umiejętności przewidzianych dla dzieci w wieku żłobkowym. Zajęcia te prowadzone są na podstawie autorskiego programu nauczania dzieci żłobkowych pt."Wesołe Brzdące - program zajęć edukacyjnych dla dzieci żłobkowych".

W ramach realizacji w/w programu nasze maluszki codziennie biorą udział w zajęciach tematycznych, w trakcie których:

 • uczą się podstawowej samoobsługi: posługiwanie się łyżką, kubkiem, korzystanie z nocnika, zakładanie bucików oraz mycie zębów i rączek;
 • uczą się twórczego myslenia, kojarzenia, pamięci, mowy; 
 • uczestniczą w zajęciach plastycznych (rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie);
 • mają kontakt z literaturą (słuchanie bajek i wierszyków, nauka krótkich rymowanek i wyliczanek);
 • korzystają z zajęć muzycznych (gra na prostych instumentach muzycznych przy akompaniamencie muzyki poważnej, gra na niekonwencjonalnych instrumentach, tj.  garnki, klucze, zabawki, patyki, kamienie);
 • biorą udział w zajęciach gimnastycznych (ćwiczenia rozwijające prawidłową koordynację oraz orientację ruchową poprzez taniec i ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce i śpiewie);
 • biorą udział w zabawach z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • uczą się zabaw manipulacyjno- konstrukcyjnych;
 • kształtują nawyki grzecznościowye podczas obcowania z dorosłymi i rówieśnikami – dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję,

 

Programy autorski opracowane specjalnie dla naszych dzieci.

Zajęcia rytmiczne:

Są to zajęcia muzyczne prowadzone na podstawie programu autorskiego "Śpiewające Brzdące - rytmika z elementami muzykoterapii dla dzieci żłobkowych " Zajęcia prowadzone są przy akompaniamencie instrumentu przez panią Justynę Miszczak - nauczyciela muzyki, specjalistę zajęć umuzykalniających, rytmiczno ruchowych, instrumentalnych i muzykoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. W trakcie zajęć dzieci uczą się piosenek, wierszyków, wykonują ćwiczenia rytmiczne, bawią się w rytm muzyki oraz poznają zasady posługiwania się instrumentami perkusyjnymi.

Bajkoterapia:

Codziennie naszym dzieciom czytana jest bajeczka, która opowiada o drobnych problemach innych dzieci, zwierzątek i zabawek. Na ich podstawie dzieci moga nauczyć się zasad prawidłowego zachowania się. Dla dzieci w naszym żłobku dostosowujemy treści bajek do ich możliwości i potrzeb na podstawie programu "Książeczki z bajkowej półeczki".

Bajkoterapia są zajęciami z elementami terapi przez bajki. Bajki terapeutyczne mogą mieć charakter relaksacyjny, psychoterapeutyczny lub psychoedukacyjny. Odpowiednio opowiedziane historie mogą dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. Główne cele bajkoterapii to:

 • nowa wiedza o świecie i o innych ludziach – pomaga zrozumieć ich postawy i zachowania

 • pomaga zrozumieć siebie i świat – wprowadza porządek i ład, pokazuje normy i reguły nim rządzące; poprzez uporządkowany i przewidywalny obraz świata buduje się poczucie bezpieczeństwa

 • uczenie przestrzegania zakazów i bycia dobrym – w bajkach świat jest sprawiedliwy i rządzony według jednoznacznych reguł , w którym szlachetność jest nagradzana

 • pomoc w rozwiązywaniu osobistych, trudnych problemów i sytuacji

 • odreagowywanie napięć

 • leczenie niepożądanych stanów psychicznych, takich jak lęk, poczucie mniejszej wartości, osamotnienie, nuda, apatia

 • doraźna pomoc w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń

 • uwrażliwienie na przeżycia estetyczne

 • pomoc w zaakceptowaniu swoich mocnych i słabych stron

 • rozwijanie wyobraźni

 • relaks, odprężenie, zabawa

 • diagnozowanie - poprzez wybór ulubionego bohatera dociera się do nieuświadomionych problemów dziecka

 

Bajka – jest to krótki dowcipny utwór, nawiązujący do życia rzeczywistego.

 

Bajka relaksacyjna – bajka ta odpowiednio dobrana i opowiedziana albo przeczytana może doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń. W bajkach relaksacyjnych miejsce akcji zawsze jest bezpieczne, przyjazne i spokojne, dzięki czemu dziecko uwalnia się od stresów i odpręża. Może opowiadać np.: o motylach tańczących na zielonej łące, gdzie świeci słońce i śpiewają ptaki.

 

Bajka psychoterapeutyczna – jej zadaniem jest obniżenie lęku, dowartościowanie, wskazanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Po wysłuchaniu bajki dziecko albo ją przyjmie, albo odrzuci. Jeżeli treść bajki budzi żywe zainteresowanie dziecka, to znak, że silnie utożsamia się z bohaterem. Redukcja lęku następuje poprzez kontakt z podobnym problemem o średniej sile. Stopniowe oswajanie lęku w końcu pomaga go przezwyciężyć.

 

Bajka psychoedukacyjna – ma na celu poszerzenie repertuaru zachowań dziecka, poprzez poznanie bohatera bajki, który ma podobny problem. Bajki psychoedukacyjne powinny opowiadać o emocjach, o rozpoznawaniu ich i nazywaniu. Bajki te wspierają proces wychowania. Oto przykładowe tytuły bajek psychoedukacyjnych: Bajka o misiu, który nie chciał się myć, Bajka o leniuszku, Bajka o małym bałaganiarzu itp.



Wierszyki-masażyki

Są to ćwiczenia relaksacyjne i odprężające realizowane zgodnie z koncepcją profesor Marty Bogdanowicz.. W żłobku realizowane na podstawie opracowanego programu "Zrelaksowany Brzdąc". Proponowane rymowanki i wyliczanki są okazją do osłuchania się małego dziecka  z rytmem, melodią czy intonacją głosu. Dzięki tej zabawie powstaje między dzieckiem a dorosłym komunikacja, a maluszek nabiera coraz większej sprawności językowej. Dzięki wspólnej zabawie dziecko łatwiej zapamiętuje nowo poznane slaby czy słowa.

Masażyki ilustrowane krótkim wierszykiem są okazją do budowania silnej więzi między dzieckiem a opiekunem, dają poczucie bezpieczeństwa, czułości i radości. Zabawy mają na celu kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni, dzięki czemu dziecko wie gdzie jest góra, gdzie dół, dostarczają małemu dziecku delikatnych bodźców przez dotyk.  Maleństwo uczy się rozpoznawać części ciała, ćwiczy sprawność językową. Odkrywa nie tylko swoje ciało, ale też tożsamość. Potrafi już dać do zrozumienia, co mu odpowiada, a co nie.

Zabawy fundamentalne

Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju małych dzieci
Zabawy są  prowadzone w naszym żłobku przez panią pedagog Lucynę Monikowską, specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w celu osiągnięcia harmonijnego 
i wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych. Zajęcia prowadzone są na podstawie opracowanego programu „Gdy bawię się - angażuję wszystkie zmysły”.


Dzieci rodzą się z  liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia myśli, którymi  terapeuta pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową  i przyrodniczą. Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych dzieci. W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia.
Dzięki programowi opiekunowie otrzymują informacje na temat wrodzonych talentów i zdolności dziecka oraz zbiór pomysłów, jak je rozwinąć. Sposobem są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły dziecka. 
Program spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka.  

 

Czytanie globalne

W naszym żłobku prowadzimy zabawy na podstawie metody czytania globalnego Glenna Domana. Zajęcia te są prowadzone w oparciu o program „Zabawa w czytanie od najmłodszych lat”

 Jest to metoda czytania globalnego Glenna Domana. Bardzo małe dzieci mogą i uczą się czytać słowa i zdania dokładnie w ten sam sposób w jaki uczą się rozumieć mówione słowa, zdania i wypowiedzi. Oko widzi, ale nie rozumie tego co widzi, ucho słyszy, ale nie rozumie tego co słyszy. Rozumie tylko mózg. Mózg to magiczny instrument. Obie drogi, wzrokowa i słuchowa biegną w mózgu, gdzie obie informacje są interpretowane przez taki sam mózgowy proces. Dziecko poniżej pięciu lat uczy się całego języka i może nauczyć się tylu języków, ilu będziemy je uczyć. Może nauczyć się czytać w jednym lub kilku językach z taką łatwością z jaką rozumie mowę. Materiały używane do nauki czytania są wyjątkowo proste.
Nauka ta wymaga od dziecka wszystkich sił psychicznych, całkowitego zaangażowania nie tylko procesów intelektualnych, lecz także emocjonalnych. „Czytanie jest jedną z najważniejszych funkcji ludzkiego mózgu - ze wszystkich stworzeń na ziemi tylko ludzie umieją czytać, jest to także jedna z najważniejszych funkcji w życiu, ponieważ cała nauka opiera się na umiejętności czytania”. G. Doman traktuje naukę czytania jako element dziecięcej zabawy. Stąd pochodzi nazwa koncepcji - zabawa w czytanie
Żeby nauka była zabawą należy przestrzegać takich oto zasad gwarantujących efektywność w czytaniu: 

1. Zacznij w możliwie najmłodszym wieku.
2. Bądź zawsze radosna.
3. Szanuj swoje dziecko.
4. Ucz tylko wtedy, gdy ty i twoje dziecko jesteście szczęśliwi.
5. Skończ zanim twoje dziecko chce skończyć.
6. Pokazuj materiały szybko.
7. Często wprowadzaj nowe materiały.
8. Wykonuj program systematycznie.

    Zastosowanie koncepcji czytania bez liter G. Domana pozwala uniknąć stresów w toku nauki i niepowodzeń szkolnych w przyszłych latach edukacji. 

Tańce

„ ...Dziecko nosi w sobie muzykę, spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą lecz również bardziej szczęśliwą...” (E. Souriau)

W naszej placówce zajęcia taneczne są organizowane na podstawie autorskiego programu "Tańczące Brzdące czyli zajęcia taneczne dla dzieci w wieku żłobkowym".

Zajęcia te mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego
- kształcenie poczucia rytmu
- poprawne śpiewanie piosenek
- poprawne i estetyczne poruszanie się
- wspólne muzykowanie
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Ćwiczenia taneczne zaspokajają nie tylko ruchowe potrzeby dziecka, ale też rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, szybka reakcja, koordynacja wzrokowo- ruchowa, orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia te również rozwijają wyobraźnię dziecka, mobilizują go do działania i rozwiązywania zadań według własnych pomysłów, dostarczają nowych pomysłów i doświadczeń z zakresu komunikacji i współdziałania w grupie.
Podstawowe elementy tańca i ruchu, mogą pomóc dziecku w wyrażaniu bez słów emocji, przeżyć, doświadczeń; w zwiększaniu własnego potencjału twórczego; w osiąganiu harmonii we wszystkich sferach osobowości. 
Dziecko w sytuacjach codziennego życia wykonuje wiele różnych ruchów: biega, skacze, podskakuje, unosi ręce, klaszcze w dłonie, porusza każdą częścią ciała. Gdy usłyszy muzykę, zaczyna tańczyć wykorzystując te codzienne ruchy.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  W ŻŁOBKU DELFINEK

 

Zajęcia

 

Nauczyciel

Godziny pracy w poszczególne dni tygodnia

Poniedziałek

od – do

Wtorek

od - do

Środa

od - do

Czwartek

od - do

Piątek

od - do

 

Wierszyki – masażyki

 

Bogusława Hoppe

 

10:45–10:50

 

10:45–10:50

 

10:45–10:50

 

10:45–10:50

 

10:45–10:50

 

Bajkoterapia

 

mgr Magdalena Klicner

 

13:45–13:55

 

13:45–13:55

 

13:45–13:55

 

13:45–13:55

 

13:45–13:55

 

Rytmika

 

mgr Justyna Miszczak

 

 

9:30–10:00

 

 

 

 

Zabawy fundamentalne

 

mgr Magdalena Klicner

 

 

10:15–10:30

 

 

10:15–10:30

 

 

Tańce

 

Renata Osiowa

 

10:00–10:15

 

 

 

 

10:15–10:30

 

Czytanie globalne

 

Renata Osiowa

 

9:55–10:00

 

10:00–10:05

 

9:55–10:00

 

9:55–10:00

 

9:55–10:00

 

Zabawy plastyczne

 

Bogusława Hoppe

 

10:15–10:30

 

 

10:15–10:30

 

 

 

Język angielski

 

mgr Marzena Zblewska

 

 

14:15–14:45

 

 

 

 

 

Mini galeria

Copyright by Centrum Edukacyjne. Wszystkie prawa zastrzeżone.