CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Nauka pływania

Zajęcia na basenie
Raz w tygodniu chętne dzieci biorą udział w zajęciach na  człuchowskim basenie, które prowadzi INSTRUKTOR. Przedszkolaki na basen dowożone są busem.  

Są to płatne zajęcia dodatkowe, w których biorą udział nasze przedszkolaki.


Podczas każdego wyjścia na naukę pływania przeznaczona jest ok. 1h. 
Podczas drogi na basen i z powrotem dziećmi opiekują się p. Anna Stańczyk i p. Żaneta Kolter.

basen.1html

Basen 2012/2013

Dzieci z grupy ,,Chochliki” raz w tygodniu uczestniczyły w zajęciach nauki pływania. Zajęcia prowadził wykwalifikowany instruktor. 
Podczas każdego wyjścia na naukę pływania przeznaczona jest ok. 1h. 
Podczas drogi na basen i z powrotem dziećmi opiekowały się p. Ewa Górna i p. Marlena Pawłowska.

 
Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.