CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Czytanie globalne

W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia na podstawie metody czytania globalnego Glenna Domana.

 

 

Są to zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego

Jest to metoda czytania globalnego Glenna Domana. Bardzo małe dzieci mogą i uczą się czytać słowa i zdania dokładnie w ten sam sposób w jaki uczą się rozumieć mówione słowa, zdania i wypowiedzi. Oko widzi, ale nie rozumie tego co widzi, ucho słyszy, ale nie rozumie tego co słyszy. Rozumie tylko mózg. Mózg to magiczny instrument. Obie drogi, wzrokowa i słuchowa biegną w mózgu, gdzie obie informacje są interpretowane przez taki sam mózgowy proces. Dziecko poniżej pięciu lat uczy się całego języka i może nauczyć się tylu języków, ilu będziemy je uczyć. Może nauczyć się czytać w jednym lub kilku językach z taką łatwością z jaką rozumie mowę. Materiały używane do nauki czytania są wyjątkowo proste.
Nauka ta wymaga od dziecka wszystkich sił psychicznych, całkowitego zaangażowania nie tylko procesów intelektualnych, lecz także emocjonalnych. „Czytanie jest jedną z najważniejszych funkcji ludzkiego mózgu - ze wszystkich stworzeń na ziemi tylko ludzie umieją czytać, jest to także jedna z najważniejszych funkcji w życiu, ponieważ cała nauka opiera się na umiejętności czytania”. G. Doman traktuje naukę czytania jako element dziecięcej zabawy. Stąd pochodzi nazwa koncepcji - zabawa w czytanie
Żeby nauka była zabawą należy przestrzegać takich oto zasad gwarantujących efektywność w czytaniu: 

1. Zacznij w możliwie najmłodszym wieku.
2. Bądź zawsze radosna.
3. Szanuj swoje dziecko.
4. Ucz tylko wtedy, gdy ty i twoje dziecko jesteście szczęśliwi.
5. Skończ zanim twoje dziecko chce skończyć.
6. Pokazuj materiały szybko.
7. Często wprowadzaj nowe materiały.
8. Wykonuj program systematycznie.

Zastosowanie koncepcji czytania bez liter G. Domana pozwala uniknąć stresów w toku nauki i niepowodzeń szkolnych w przyszłych latach edukacji. 


Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.