CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia ruchowe

Gimnastyka
Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Już z natury pragnie ono ruchu, lubi zajęcia tego typu

 

 Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym. Wpływa stymulująco na rozwój dziecka. Okres pobytu dziecka w przedszkolu jest szczególnie znaczący dla kształtowania jego motoryki. W tym okresie dziecko nabywa pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W naszym przedszkolu na zajęciach z "Gimnastyki " dziecko uczy się nowych ruchów, ćwiczeń, zabaw. Obserwuje także jak wykonują je inne dzieci, rywalizuje  z nimi. Proponowane ćwiczenia są dostosowane do aktualnych możliwości i umiejętności dzieci z danej grupy wiekowej. Dominuje w ćwiczeniach forma zabawowa oparta na podstawowych ruchach takich jak: bieg, rzut, skok, czworakowanie. Oprócz tej formy jest także forma zadaniowa – przed dzieckiem stawia się do wykonania zadanie np. czy potrafisz podrzucić do góry woreczek i złapać? Czy potrafisz przeskoczyć przez szarfę? Inną także często stosowaną formą jest forma zabawowo-naśladowcza. Dziecko naśladuje zachowanie lub ruch znanych zwierząt lub rzeczy: samolot, motorówka, wiatrak, żaba, bocian. W ćwiczeniach wykorzystuję także formę opowieści ruchowej. Nauczyciel opowiada, a dzieci opowieść ilustrują ruchem np. idziemy drogą, nagle zerwał się wiatr, szukamy schronienia i zobaczcie co to- zaczyna świecić słońce, a my wskakujemy do jeziora i pływamy na plecach, wychodzimy na brzeg i wygrzewamy się na ciepłym piasku. GIMNASTYKA w naszym przedszkolu prowadzona jest dwa razy w tygodniu. Wszystkie dzieci ćwiczą w strojach gimnastycznych.

Gimnastykę w naszym przedszkolu prowadzą wychowawcy grup.


http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_gimnastyka1.jpg   http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_gimnastyka2.jpg

   
http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_gimnastyka4.jpg

 

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.