CE

Delfinek Akademia
Od 01.01.2013 wprowadziliśmy nowy system rozliczeń

System rozliczeniowy

 

 Numer konta dla rodziców do dokonywania opłat przelewem: BANK PEKAO S.A.


54 1240 3796 1111 0000 4554 5432


 Prosimy w tytule przelewu podać nazwisko dziecka i za co jest opłata!!!

 

 

 

System nalicza odsetki, prosimy o terminowe wpłaty

 

do 05 dnia każdego miesiąca.

 

 

Przesunięcie terminu w trakcie roku szkolnego jest możliwe

 

po złożeniu pisemnego wniosku do Dyrektora placówki.

 

Polega to na tym, że opłaty wniesionie w ustalonym z

 

Dyrektorem terminie powoduje umorzenie naliczonych

 

przez system odsetek.

-----------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że przeciwko dłużnikom kierujemy sprawy do sądu o zapłatę, następnie do komornika o ściągnięcie długu oraz wpisujemy zadłużenia do Krajowego Rejestru Długów.

 

Więcej informacji o systemie iPrzedszkole: http://www.iprzedszkole.edu.pl/