CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia dodatkowe

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 
W naszym przedszkolu już od kilku lat prowadzone są dodatkowe zajęcia matematyczne.

nychW edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania odporności emocjonalnej.
Program „Dziecięca matematyka”, którego autorem są panie Edyta Gruszczyk – Kolczyńska i Ewa Zielińska przeznaczony jest dla przedszkoli. W obszernej treści tego programu wydzielone są bloki tematyczne obejmujące zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej. W każdym bloku treści kształcenia ułożone są w porządku rozwojowym. Dzieci urzeka prostota stosowanych pomocy, np. klamerek do bielizny, centymetra krawieckiego, „frotki” do włosów, fasoli, kasztanów, guzików itd. Swoboda podejmowanych działań przez dzieci daje im ogromną bazę doświadczeń nie tylko podczas zajęć pod okiem nauczyciela.
Zajęcia są bezpłatne
Prowadzi je Pani Lucyna Monikowska


http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_pedagog1.jpg   http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_pedagog3.jpg   

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.