CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Nabór na nowy rok szkolny

Nabór na rok szkolny 2019/20

Nabór do NASZYCH PLACÓWEK na nowy rok szkolny rozpoczyna się 15 marca i trwa do 15 kwietnia.

 

 

Rodzic składa kartę zgłoszenia dziecka - do pobrania po lewej stronie. Przy składaniu karty zgłoszeniowej obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 150 zł.

Rodzice dzieci, które obecnie korzystają z placówek składają deklarację pozostania do dnia 1 kwietnia 2019 r. - po tym terminie składają kartę zgłoszenia i biorą udział w rekrutacji według zasad dla wszystkich. Brak złożenia deklaracji stanowi rezygnację z naszej placówki w roku szkolnym 2019/2020 co oznacza, że w miejce Państawa dziecka zostanie przyjęty inny przedszkolak.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 576 034 659

 

 

 

 

Do przedszkoli przyjmujemy dzieci niepełnosprawne, które maja orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną. Limit miejsc dla dzieci niepłnosprawnych ograniczony.

Do żłobków przyjmujemy dzieci około 1-go roku życia jedzące posiłki stałe oferowane na terenie placówki.

W ciągu trwania roku szkolnego do placówek przyjmowane są nowe dzieci w ramach posiadanych wolnych miejsc. Rodzice również zobowiązani są do składania podań w celu oczekiwana na wolne miejsce czyli aby dziecko zostało zapisane na listę rezerwową.

Przyjmujemy do przedszkoli dzieci, które w dniu przyjęcia ukończyły 2,5 roku.

Młodsze zapraszamy do żłobków.