CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka
Zgłaszanie nieobecności
W celu uzyskania odpisu z wyżywienia za nieobecność dziecka należy zgodnie z umową zgłosić tę nieobecność najpóźniej do godziny 8.15 w dniu nieobecności.
Nieobecność dziecka można zgłaszać telefonicznie na numer: 59 72 68 100 lub 882 148 511
Nieobecność dziecka można zgłaszać osobiście w sekretariacie placówki lub u wychowawcy

Rodzice posiadający konto na platformie iPrzedszkole nieobecność dziecka mogą zgłaszać internetowo.

UWAGA!

Bezwzględnym warunkiem uznania odpisu jest zgłoszenie nieobecności do określonej godziny w dniu nieobecności.