CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Klub Młodego Odkrywcy

W naszym przedszkolu działa Klub Młodego Odkrywcy.
Jest to miejsce, w którym  pod opieką nauczyciela dzieci mogą przeprowadzać eksperymenty i obserwacje z różnych dziedzin nauki.


Są to bezpłatne zajęcia dodatkowe, w których uczestniczą chętne dzieci.


Celem klubu jest:

  • Zaciekawienie dzieci nauką i otaczającym światem,
  • Zrozumienie praw rządzących w przyrodzie,
  • Rozbudzanie ciekawości i dziecięcych pasji,
  • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia,
  • Budowanie własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa.

Dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki. Mamy nadzieję, że ta wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.


Zajęcia prowadzi Pan Marek Stosik

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.