CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Motto

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać; należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć."
Janusz Korczak

O naszym przedszkolu

Przedszkole Motylek

Przedszkole nasze powstało w 2009 r. w wyniku przebudowy i generalnego remontu budynku po restauracji "Pod Pałką". Jest ono rozszerzeniem działalności Centrum Edukacyjnego, które od 2005 r. prowadzi domowe przedszkole Akademię Przedszkolaka obecnie jako Zespół Wychowania Przedszkolnego.

Przedszkole posiada 3 oddziały w tym każdy oddział może być integracyjny.

 1. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.00

 2. Sale wyposażone są w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do zainteresowań i potrzeb rozwojowych dzieci.
  W przedszkolu MOTYLEK prowadzone są oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego liczne zajęcia dodatkowe:
 3. - j. angielski
 4. - rytmika,
 5. - zajęcia taneczne
 6. - zajęcia plastyczne
 7. - zajęcia ruchowe
 8. Wszystkie dzieci potrzebujące dodatkowego wsparcia objęte są na terenie przedszkola:
 9. - terapią logopedyczną,
 10. - terapią pedagogiczną

Raz w miesiącu w przedszkolu organizowany jest występ artystów z Krakowa z teatrzykiem lub muzyków z z koncertem. W obu formach dzieci biora aktywny udział.

Chętne dzieci za zgodą rodziców uczestniczą również w zajęciach katechezy.

Dzieci posiadające orzeczenie wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną korzystają z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez specjalistów. Zajęcia te są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Prowadzona jest m.in. rehabilitacja ruchowa, zajęcia z tyflopedagogiem, zajęcia z oligofrenopedagogiem a także zajęcia z elementami socjoterapii.

Są też dodatkowo płatne zajęcia, w których biora udział nasze przedszkolaki np. BASEN.

Raz w tygodniu chętne dzieci biorą udział w zajęciach na człuchowskim basenie, które prowadzi INSTRUKTOR. Przedszkolaki na basen dowożone są busem.

Pracy naszemu przedszkolu przyświeca misja: "Pomagamy rozwijać i uczyć sie według własnych możliwości, uzdolnień i potrzeb" .