CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Motto

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać; należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć."
Janusz Korczak

O naszym przedszkolu

Plac zabaw

Przy naszym przedszkolu znajduje się plac zabaw.

 

  1. Plac zabaw jest dostępny tylko w godzinach pracy przedszkola

  2. Zasady korzystania z naszego placu zabaw określa regulamin, który musi być przestrzegany przez
  3. dzieci, pracowników oraz rodziców
  4. .
  5. Obecnie plac zabaw wygląda tak:

  

Z kart historii:

Budowa placu zabaw

 

 

 

Tak wyglądał teren przeznaczony na plac zabaw