CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Plan dnia w przedszkolu Motylek

6.30-8.30       schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,    zajęcia indywidualne z dziećmi, wyrównanie braków edukacyjnych

8.30-9.00       śniadanie, czynności porządkowe

9.00-10.00     zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania  Przedszkolnego

10.00-12.00   swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, w ogrodzie przedszkolnym, spacery i pobyt na świeżym powietrzu

12.00-12.30   czynności porządkowe, przygotowywanie do obiadu

12.30-13.00   obiad

13.00-13.15   czynności higieniczne, doskonalenie umiejętności mycia zębów

13.15-14.00   zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, zabawy relaksacyjne, wyciszające zabawy ruchowe
      

14.00-14.30  podwieczorek, czynności porządkowe

14.30-16.00 dowolna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań lub na placu zabaw, zajęcia indywidualne z dziećmi, wyrównanie braków edukacyjnych, rozchodzenie się dzieci.