CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia umuzykalniające

Rytmika
Zabawy z muzyką doskonale rozbudzają wyobraźnię dzieci, ich aktywność oraz umiejętność koncentracji. Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne dla całego rozwoju dziecka. Jednocześnie dziecko kształtuje je w atmosferze dobrej zabawy i radości.


Wykorzystanie śpiewu, ruchu oraz tańca daje dziecku możliwość przeżycia różnych emocji, jednocześnie ucząc je prostych zasad muzyki (tempo, dynamika). Dziecko uczy się też poprawnej artykulacji i ćwiczy głos. Dzięki zajęciom rytmicznym dziecko może wyrazić swoją ekspresję ruchową, równocześnie ćwicząc dużą motorykę, koordynację i pamięć ruchową.
Podczas zajęć dzieci  mają okazję poznać nowe piosenki i tańce.
Na zajęciach są również stosowane techniki relaksacyjne przy muzyce, co pozwala wyciszyć dziecko i zmniejszyć ewentualne napięcie mięśniowe.

Realizowany autorski program zajęć muzyczno-ruchowych opiera się na elementach systemu E. J. Dalcrozea i C. Orffa oraz na aktywnej formie słuchania muzyki propagowanej przez Bati Strauss.

W trakcie zajęć dzieci biorą udział w ćwiczeniach: śpiewu i ćwiczeniach mowy, ruchu przy muzyce, grze na instrumentach, słuchaniu muzyk oraz w tworzeniu muzyki. Wszystko oparte jest na zabawie i aktywnym udziale przedszkolaka w zajęciach.


Zajęcia poprowadzi Pani  Justyna Miszczak -dyplomowany nauczyciel muzyki oraz oligofrenopedagog


http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_rytmika1.jpg   http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_rytmika2.jpg
http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_rytmika4.jpghttp://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_rytmika3.jpg   
http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_rytmika5.jpg   http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_rytmika6.jpg

   http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_rytmika8.jpg

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.