CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia umuzykalniające

Tańce
Zajęcia taneczne odbywają się raz w tygodniuRudolf Laban – twórca nowoczesnej, twórczej i ekspresyjnej gimnastyki twierdził, że ruch jest wyrazem potrzeby ludzkiej aktywności. Przez ruch ciała uczymy się nawiązać kontakt z otaczającym nas światem. Niebagatelną funkcją tańca jest to, że wzmaga on poczucie tożsamości kulturowej, pozwala poznać motywy taneczne – perełki polskiej kultury ludowej, a także polubić elementy tańców innych narodów. Taniec jest nie tylko uniwersalnym językiem komunikacji między ludźmi, ale także nośnikiem wartości piękna.
Jest różnorodną formą rozrywki: ciekawej, niebanalnej i rozwijającej. Dzieci uczą się tańców integracyjnych. Tańce dają dzieciom dużo radości i pomagają tworzyć atmosferę w grupie. Dzięki swej prostocie i powtórzeniom poszczególnych elementów tańca zachęcają do sięgania po to, co wydaje się nieosiągalne.
Pozwalają pokonać samego siebie, pozbyć się obaw ( nie umiem, będą się ze mnie śmiać), zapomnieć o animozjach i z życzliwością zwracać się do innych. Dają poczucie bezpieczeństwa, jakie płynie z tego, że jest się akceptowanym w grupie.

Wspólnie z dziećmi czerpiemy jak najwięcej ciepła płynącego ze wspólnego tańczenia w grupie.

     Muzyka jest jedyną dziedziną sztuki, która pozwala dziecku na kontakt z prawdziwymi dziełami, wobec których może ono mieć podobną postawę intelektualną i podobne przeżycia jak człowiek dorosły. Dlatego wychowanie poprzez kontakt z muzyką przyczynia się do rozwoju intelektualnego dzieci. Poznanie człowieka jest poznaniem zmysłowym dlatego też muzyka „uczy słyszeć i słuchać” angażuje wysiłek w celu poznania, i to poznania aktywnego. Muzyka przyczynia się do kształtowania dziecięcej wyobraźni. Jest też źródłem radości, odprężenia i ukojenia.

    

Zajęcia z tańca prowadzone są  przez wychowawców grup w ramach codziennych zajęć edukacyjnych  oraz przez Paulę Stachowicz w ramach zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe odbywają się raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych tj. dzieci pięcio-sześcio i trzy-cztero letnich. Czas zajęć dla obu grup to 30 minut. Jeżeli dzieci w danym dniu są rozbawione i chętne- czas zajęć może być w każdej grupie wiekowej wydłużony.

 

http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_tance1.jpg   http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_tance2.jpg
http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_tance3.jpg   http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_tance4.jpg

http://localhost/centrum/images/miniatury/motylek/2010_11/zd_tance5.jpg

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.