CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia w placówce

W naszym przedszkolu

 

dbamy o to, aby dzieci miały czas na zabawę oraz korzystały z dodatkowych zajęć, które wspomagają ich rozwój.

 

Nasze przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do zainteresowań i potrzeb rozwojowych dzieci.

Proces dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy prowadzony jest przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, złożoną z  nauczycieli  z wyższym wykształceniem pedagogicznym, które na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach.

Prowadzone są systematyczne zajęcia dodatkowe, które w większości są bezpłatne.

Każdy przedszkolak uczestniczy w zajęciach z   j. angielskiego . Zajęcia odbywają się w małych grupach.

W MOTYLKU realizujemy innowację pedagogiczną "Twórczy przedszkolak". Są to zajęcia kształtujące artystyczny rozwój naszych przedszkolaków.

W naszym przedszkolu dziecko:


znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,

rozwija aktywność twórczą,

zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze,

poznaje swoje prawa,

obcuje ze sztuką,

w pełni przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole.

Poprzez zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, poświęcając jednocześnie dużo uwagi zajęciom wokalno - muzycznym oraz  zajęciom kreatywnego myślenia, które nadają naszej placówce profil twórczy, nawiązujący do nazwy realizowanego programu innowacyjnego „Twórczy przedszkolak”, który powstał jako pierwszy program autorski w momencie otwarcia placówki.

W ramach innowacji dbamy o rozwój muzyczny naszych podopiecznych, dlatego od początku istnienia przedszkola organizujemy dla wszystkich dodatkowe zajęcia muzyczne. Są to:

 • Rytmika według autorskiego programu
 • Tańce integracyjne prowadzone według metody KLANZY
 • Muzykoterapia
 • Zespół muzyczny MOTYLKI
 • oraz zabawy muzyczne z grą na instrumentach perkusyjnych

 

Tak dużo uwagi poświęcamy edukacji muzycznej, ponieważ muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki koncentruje uwagę, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. Stymuluje rozwój intelektualny, wpływa na rozwój uczuć oraz jest źródłem radości, odprężenia i wyładowania energii.


Kreatywne myślenie natomiast jest bardzo przydatne w życiu codziennym, gdyż dzięki niemu łatwiej rozwiązujemy problemy, rozszerzamy pomysłowość i zwiększamy swój potencjał twórczy. Umiejętność kreatywnego myślenia rozwija się całe życie, dlatego też w naszym przedszkolu już od najmłodszych lat dbamy o odpowiednie jego kształtowanie.

Dbamy także o rozwój plastyczny organizując zajęcia artystyczne, zabawy, konkursy oraz wystawy

z zajęć plastycznych

 • Organizujemy regularnie gimnastykę w formie zajęc ruchowych, zabaw, zawodów i olimpiad sportowych.

 

Dbamy także o dobre przygotowanie naszych dzieci do podjęcia nauki w szkole. Odnosimy w tej kwesti znaczące sukcesy, nauczyciele ze szkół podstawowych, do których trafiaja nasi podopieczni są z nich zadowoleni. Docenieni zostaliśmy również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymując jako jedyni na terenie powiatu człuchowskiego tytuł

"Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły"

Organizujemy dla naszych przedszkolaków rozwijające zajęcia edukacyjne

 • Dziecięca matematyka wg prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Globalne czytanie metodą Glenna Domana
 • Grafomotoryka

 

Nasze dzieci mają również czas na zabawę, poprzez którą rozwijamy ich umiejętności w różnych dziedzinach niezbędne w nauce szkolnej i przyszłym życiu.

Przedszkolaki uczestnicza w:

 • Warsztatach kulinarnych "Kuchcikowo"
 • Teatr - zajeciach teatralnych z elementami dramy
 • Klub Pasjonata Klocków Lego
 • Klub Odkrywców
    

Na terenie przedszkola są też płatne dodatkowo zajęcia, w których biorą udział nasze przedszkolaki. Jest to wygodna forma zajęć, ponieważ odbywają się w godzinach pracy przedszkola:

LOGOPEDIA - organizowana w ramach współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną TERAPEUCIK w Człuchowie. Systematyczne zajęcia logopedyczne, w czasie których dzieci uczą się prawidłowej wymowy i komunikacji.

BASEN - organizowany raz w tygodniu.Chętne dzieci biorą udział w zajęciach na  człuchowskim Basenie Sportowym, które prowadzi INSTRUKTOR pływania. Przedszkolaki na basen dowożone są busem.  

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.