Zapraszamy do
Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TERAPEUCIK
w Człuchowie ul. Zielona 31 czynnej codziennie od 16-19

Prowadzimy terapię logopedyczną i pedagogiczna, udzielamy porad z zakresu doradztwa zawodowego. Prowadzimy również terapie osób z niepłynnością mówienia (jąkających się), niedowidzących i niedosłyszących oraz z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną.

Zapewniamy opiekę specjalistów: tyflopedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga i rehabilitanta.

Oferujemy specjalistyczną diagnozę w zakresie wad wymow i trudności komunikacyjnych, dysleksji, gotowości szkolnej, przyczyn trudności szkolnych, zaburzeń zachowania. Wydajemy opinie w sprawie:

  1. oceny gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w klasie I,
  2. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z trudności w nauce i dysleksji,
  3. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka,
  4. dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w gimnazjum i egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb ucznia.

Organizujemy zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rejestracja telefoniczna tel. 791 510 674 , lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 16-19